Werkgevers

Voor werkgevers is het cruciaal om langdurig verzuim en re-integratietrajecten als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid goed aan te sturen. Van belang is dat alle eisen uit de Wet verbetering Poortwachter worden nageleefd.

Een toenemend aantal organisaties betrekt hier casemanagers en arbeidsdeskundigen bij.

Deskundige aanspreekpunten bij vragen en problemen

Steeds meer werkgevers stellen een recruitmentFIX casemanager aan als eerste aanspreekpunt voor werknemers en leidinggevenden die hierbij tegen vragen en problemen aanlopen.

Ook kiezen werkgevers er steeds vaker voor om een arbeidsdeskundige in dienst te nemen. Deze professional zorgt dan voor advies en begeleiding bij vraagstukken rond de belastbaarheid van de zieke medewerker in relatie tot de eisen die de functie stelt.

Hierbij werkt zij/hij nauw samen met de bedrijfsarts en de casemanager.

De know how voor een succesvolle eigen regie

De goed opgeleide casemanagers en arbeidsdeskundigen van recruitmentFIX leveren het maatwerk dat werkgevers nodig hebben. Ze zijn perfect op de hoogte zijn van de huidige wet- en regelgeving en vormen het betrouwbare fundament van een succesvol beleid voor verzuimpreventie, employability en duurzame inzetbaarheid.

Zo halen organisaties de know how in huis die hen verlost van een afhankelijke positie ten opzichte van externe partijen.