Verzekeraars

Het aantal casemanagers en arbeidsdeskundigen dat werkzaam is bij verzekeraars groeit. Ze hebben vaak direct contact met de eindklant of bekleden een supervisor functie.

Ook vele arbeidsdeskundigen en casemanagers van recruitmentFIX zijn dagelijks binnen verzekeringsbedrijven actief. Zij houden zich bezig met verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Beoordelen, begeleiden, regie voeren

Onze arbeidsdeskundigen beoordelen en begeleiden trajecten die voortkomen uit individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, verzuimverzekeringen en producten rond eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet.

De recruitmentFIX casemanagers voeren van binnenuit de regie op het gehele proces van verzuimbegeleiding.

Deskundigheid die het verschil maakt

Schadelastbeheersing is voor verzekeraars in toenemende mate maatwerk. De verhouding tussen de belastbaarheid van de arbeidsongeschikte werknemer of ondernemer en de eisen die een beroep stelt staan hierbij centraal.

Daarnaast wint het deskundig inspelen op complexe situaties aan belang ten opzichte van de bewaking van het claimproces. Ook is specifieke deskundigheid van belang voor beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening van uitbestedingspartners.

Onze casemanagers en arbeidsdeskundigen hebben de expertise in huis om aan deze eisen en wensen tegemoet te komen. Ze zijn in staat om optimale sturing te geven aan de schadelastbeheersing en het claimproces. En ze zien met grote deskundigheid toe op een goede afhandeling door externe partijen.

Uiteraard zijn ze ook op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving.