Uitvoerders Sociale Zekerheid

Uitvoerders sociale zekerheid ondersteunen, al dan niet via een aparte entiteit, werkgevers die eigenrisicodragen voor de Ziektewet, WGA en/of WW. Dit houdt in dat zij op basis van een contractuele afspraak voor eigen rekening en risico namens en voor eigenrisicodragers uitvoering geven aan het eigen risico dragen. 

Begeleiding en advisering bij Ziektewet en WGA

De casemanagers en arbeidsdeskundigen die werkzaam zijn bij een uitvoerder sociale zekerheid zijn verantwoordelijk voor de optimale begeleiding en advisering van werknemers die een Ziektewet- of WGA-uitkering ontvangen. De casemanagers vervullen hun taken meestal in de functie van casemanager Ziektewet of casemanager WIA.