Letselschadebureaus

Samenwerking met belang slachtoffer voorop

Letselschadebureaus worden vaak ingeschakeld door een verzekeraar of een belangenbehartiger. Bij personenschade zijn altijd verschillende partijen betrokken. Zo zijn er de belangenbehartigers van het slachtoffer en aan de kant van de tegenpartij de aansprakelijkheidsverzekeraars.

De ervaren recruitmentFIX casemanager zet het belang van het letselschadeslachtoffer voorop. Maar werkt hierbij wel zo goed mogelijk samen met de andere betrokken partijen. Deze aanpak voorkomt dat de twee zijden lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

Innovatieve en creatieve oplossingen, maximaal resultaat

Na een ernstig ongeval staat de wereld van het slachtoffer en zijn/haar sociale omgeving op de kop. De eigen regie over het leven is weg. Een casemanager helpt mensen om die regie weer terug te krijgen en zoveel mogelijk terug te keren naar de situatie van vóór het ongeval.

De casemanager geeft inhoud aan het plan van aanpak en het streven daarbij is het maximaal haalbare voor het slachtoffer en andere betrokkenen. Zij/hij biedt innovatieve en creatieve oplossingen om de situatie van het slachtoffer zoveel mogelijk terug te brengen naar hoe die voor het ongeval was.