Arbodiensten

Belangrijke rol arbodiensten bij verzuimbegeleiding

Arbodiensten spelen voor zowel werknemers als werkgevers een belangrijke rol bij verzuimbegeleiding, het beperken van de verzuimduur én het voorkomen van verzuim.

Dit speelveld en de complexe wet- en regelgeving die hierbij komen kijken zijn voortdurend in ontwikkeling. Casemanagers en arbeidsdeskundigen spelen steeds vaker een belangrijke rol bij de begeleiding en advisering.

De professionals van recruitmentFIX leveren maatwerk en zijn op de hoogte van alle details in de huidige wet- en regelgeving die voor arbodiensten van belang zijn.

Vroegtijdige betrokkenheid arbeidsdeskundige

recruitmentFIX arbeidsdeskundigen worden vaak al in een vroeg stadium ingeschakeld, als de werknemer nog volop in de medische behandeling zit. Op die manier krijgt de arbeidsdeskundige met allerlei zaken rond verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie te maken.

Dit vraagt om breed opgeleide arbeidsdeskundigen die beschikken over de nodige bagage om werkgever én werknemer adequaat te ondersteunen. Bij recruitmentFIX ben je voor deze arbeidsdeskundigen aan het juiste adres.

Van procesbegeleiding naar procesmanagement

Ook de recruitmentFIX casemanagers raken steeds prominenter betrokken bij verzuimprocessen. De rol van de casemanager verschuift hierbij van procesbegeleider naar procesmanager, met de bedrijfsarts steeds vaker in een ondersteunende rol.

In deze nieuwe situatie heeft de casemanager behoefte aan meer inhoudelijke kennis op het gebied van verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Zij/hij werkt nauw samen met de Bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. Vooral kennis van aspecten rond de belastbaarheid van de werknemer in relatie tot de belasting van de functie is van groot belang.