Met een toenemend aantal organisaties werkt recruitmentFIX samen om hun te matchen de meest passende casemanagers en arbeidsdeskundigen.