Opdrachtgevers

recruitmentFIX werkt samen met verschillende soorten opdrachtgevers, deze opdrachtgevers zijn er in alle soorten en maten.

Ons team heeft heel wat casemanagers en arbeidsdeskundigen gerekruteerd voor verzekeringsbedrijven, waar ze actief bezig zijn met verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. De vraag van verzekeringsmaatschappijen naar deze specialisten is groeiende. Ook werken wij samen met Uitvoerders sociale zekerheid die op zoek zijn naar casemanagers en arbeidsdeskundigen die zorgen voor de optimale begeleiding en advisering van werknemers die een Ziektewet- of WGA-uitkering ontvangen.

De Arbodiensten spelen voor zowel werknemers als werkgevers een belangrijke rol bij verzuimbegeleiding. De recruitmentFIX professionals begeleiden en adviseren hierbij en zijn op de hoogte van alle details in de huidige wet- en regelgeving die voor arbodiensten van belang zijn.

Steeds meer re-integratiebedrijven kiezen voor hoogopgeleide arbeidsdeskundigen en specialistische casemanager van recruitmentFIX, vanwege hun integrale visie op belasting en belastbaarheid bij succesvolle re-integratie van zieke en arbeidsgehandicapte werknemers.

Letselschadebureaus schakelen regelmatig een recruitmentFIX casemanager in om mensen te helpen om die regie weer terug te krijgen over hun leven en zoveel mogelijk terug te keren naar de situatie van vóór het ongeval.

Voor werkgevers is het cruciaal om langdurig verzuim en re-integratietrajecten als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid goed aan te sturen, en alle eisen uit de Wet verbetering Poortwachter na te leven. Met een toenemend aantal organisaties werkt recruitmentFIX samen om hun te matchen de meest passende casemanagers en arbeidsdeskundigen.

Opdrachtgevers