Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige beoordeelt of en in hoeverre mensen arbeidsgeschikt zijn. Daarbij is deze professional voornamelijk geïnteresseerd in wat iemand nog wél kan en wat de arbeidsmogelijkheden zijn. De arbeidsdeskundige neemt hierbij de bevindingen van de verzekeringsarts, die de medische kant bekijkt, mee in de analyse.

Herstel van zelfstandigheid en autonomie

Leren omgaan met tijdelijke beperkingen of baanverlies kost tijd en energie. Mensen met complexe problematiek raken vaak het overzicht kwijt. Vaak spelen er ook problemen op meerdere gebieden, zoals medisch, financieel, juridisch, technisch en psychologisch. Het eerste doel van de arbeidsdeskundige is dan ook altijd herstel van zelfstandigheid en autonomie. De arbeidsdeskundige stelt de mogelijkheden en de eigen kracht van mensen centraal. Want hierdoor gaan mensen weer denken in mogelijkheden en oplossingen.

Conclusies over werkvermogen

Een arbeidsdeskundige heeft een of meerdere gesprekken met de cliënt en verzamelt informatie over diens arbeidsverleden en opleidingsniveau. Op basis van het totaal aan informatie bepaalt zij/hij wat voor werk iemand nog kan doen en waarmee zij/hij voldoende kan verdienen. Aansluitend wordt het rapport met de bevindingen gemaakt. De conclusies van een arbeidsdeskundige over het werkvermogen hebben vaak belangrijke gevolgen voor cliënten. Bijvoorbeeld omdat die daardoor wel of juist niet een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering gaan ontvangen.

Belangrijke rol bij re-integratie

Een arbeidsdeskundige kan vervolgens ook een belangrijke rol spelen in de re-integratie van de medewerker. Gezamenlijk kijken ze naar wat de arbeidsmogelijkheden zijn en selecteren zij geschikte werkgevers. Deze werkgevers probeert de arbeidsdeskundige te stimuleren om werkzoekenden met arbeidsbeperkingen aan te nemen. Ook kan zij/hij eventueel als bemiddelaar optreden tussen cliënt en werkgever. Hierbij heeft de arbeidsdeskundige een scherp oog voor eventuele voorzieningen die aanwezig moeten zijn om cliënten goed en plezierig te kunnen laten werken. Denk bijvoorbeeld aan een invalidentoilet, of ergonomische computer hardware.

Kwaliteit en toegevoegde waarde

De vraag naar arbeidsdeskundigen is groot en neemt in de toekomst alleen maar toe. Het is belangrijk om hierbij scherp te blijven letten op kwaliteit en toegevoegde waarde. De arbeidsdeskundige waarvoor recruitmentFIX bemiddelt, beschikken naast de gevraagde opleiding en kennis over belangrijke competenties als goed luisteren, klantgericht, conflicten beheersen, netwerken en stressbestendig. Wij plaatsen onze arbeidsdeskundigen in de praktijk vooral bij verzekeraars, re-integratiebedrijven en letselschadebureaus.

Lidmaatschap NVvA als kwaliteitsgarantie

Met het oog op de kwaliteit vindt recruitmentFIX het ook belangrijk dat de arbeidsdeskundigen waarmee zij werkt lid zijn van de NVvA. De NVvA waarborgt de kwaliteit van arbeidsdeskundigen door certificering van opleidingen via Hobéon SKO en registratie van arbeidsdeskundigen bij Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).

Arbeidsdeskundige